Budowle-symbole. Wiesz, którym miastom przyniosły sławę? [QUIZ]