Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927 - 1932

red

Wystawy Werkbundu miały ogromny wpływ na rozwój myśli architektonicznej i urbanistycznej. Realizowane z wielkim rozmachem, projektowane przez najwybitniejszych architektów wdrażały w życie nowoczesne i śmiałe idee, które na zawsze zmieniły sposób projektowania. Razem z wrocławskim Muzeum Architektury zapraszamy na przegląd osiedli powstałych w lata 1927-1932 prezentowanych na nowej wystawie.

Pr vodce po brn'nském funkcionalismu. Projekt mapuj~c~ brn'nské architektonické d'dictv~.
osiedle Novy Dum, widok współczesny, fot. Barbora i Karel Ponešovi, 2011
osiedle Novy Dum, widok współczesny, fot. Barbora i Karel Ponešovi, 2011, Muzeum miasta Brna

Skomentuj:

Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927 - 1932