Socrealizm w Polsce: perły architektury PRL

barbara kasprzyk

Socrealizm wymyślony w ZSRR był filarem polityki kulturalnej stalinizmu. Przez lata krytykowany za nadmierną dekoracyjność i pompatyczność, dzisiaj wraca do łask. Coraz częściej słychać głosy, że to trudne dziedzictwo należy doceniać i właściwie eksponować. Socrealizm to nie tylko Pałac Kultury i Nauki. Przekonajcie się sami.

Socrealizm w Polsce
Socrealizm w Polsce
Archiwum

Skomentuj:

Socrealizm w Polsce: perły architektury PRL