Lekcja architektury w domu kultury

Ogłoszono wyniki konkursu Podziel Kwadrat. Projektanci zaprojektowali przyjazny dom kultury.
1 c c .

Konkurs na projekt przestrzeni Domu Kultury

Dwie równorzędne nagrody postanowiło przyznać jury konursu "Podziel kwadrat" na projekt przestrzeni Domu Kultury INSPIRO w Podłężu. Jury postanowiło nie przyznawać nagrody głównej, natomiast jednogłośnie wskazano dwie równorzędne prace, których autorzy otrzymają po 3000 złotych.

Nagrody trafiły w ręce zespołu Elizy Białej i Piotra Baszyńskiego oraz zespołu Patryka Turewicza, Sebastiana Łucjana i Przemysława Metko.

Dodatkowo jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia i nagrody w wysokości 1000 złotych zespołowi w składzie Maciej Siuda, Łukasz Piasta i Kamil Rusinek.

Jury oceniało sześć prac złożonych przez uczestników zakwalifikowanych w I etapie konkursu i uczestniczących w warsztatach projektowania partycpacyjnego w etapie II. Wszystkie złożone projekty zostały ocenione jako oryginalne i ciekawe, doceniono wysoki poziom formy graficznej projektów.

Główną trudnością zadania projektowego było jednak zaproponowanie nowej organizacji funkcjonalnej przestrzeni. Jury uznało, że trzy spośród sześciu prezentowanych prac w sposób najbardziej satysfakcjonujący znajdują odpowiedzi na problemy projektowe.

W wyniku oceny nadesłanych prac Jury postanowiło nie wyłaniać nagrody głównej, natomiast jednogłośnie wskazano dwie równorzędne nagrody w wysokości 3000 PLN każda oraz jedno wyróżnienie w wysokości 1000 PLN.

Oba zespoły zwycięskie zostaną zaproszone do negocjacji przed projektem realizacyjnym.

Nagrody zwycięskie po 3000 PLN ufundował Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Nagrodę wyróżnienia 1000 PLN ufundowało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO

2 praca autorstwa Elizy Białej i Piotra Baszyńskiego praca autorstwa Elizy Białej i Piotra Baszyńskiego praca autorstwa Elizy Białej i Piotra Baszyńskiego

Zwycięstwo ex - aequo - praca Elizy Białej i Piotra Baszyńskiego

II miejsce ex - aequo - Praca numer 56 81 50, autorstwa Elizy Białej i Piotra Baszyńskiego

Uzasadnienie:

Jury doceniło indywidualny charakter projektowanego wnętrza. Duże znaczenie miało także uznanie, jakie projekt znalazł wśród użytkowników DK INSPIRO. Projektowaną przestrzeń sal zajęciowych uznano za sprzyjającą skupieniu i spokojną. Docenione zostały całościowe rozwiązania architektoniczne, jak na przykład doświetlenie górnoboczne. Projekt dobrze sytuuje również salkę do zajęć muzycznych w oddzieleniu od pozostałych pomieszczeń, co wpływa korzystnie na akustykę. Wątpliwości jury wzbudził stopień komplikacji i idący za tym koszt realizacji, oraz funkcjonalne niedogodności, takie jak wąskie przejście przy projektowanych toaletach.

3 praca autorstwa Patryka Turewicza, Sebastiana Łucjana i Przemysława Metko praca autorstwa Patryka Turewicza, Sebastiana Łucjana i Przemysława Metko praca autorstwa Patryka Turewicza, Sebastiana Łucjana i Przemysława Metko

Zwycięstwo ex - aequo - praca Patryka Turewicza, Sebastiana Łucjana i Przemysława Metko

II miejsce ex - aequo - Praca nr 12 69 21, autorstwa Patryka Turewicza, Sebastiana Łucjana oraz Przemysława Metko

Uzasadnienie:

Projekt został doceniony za dobre dyspozycje architektoniczne: ogród zimowy oraz przybudówkę w strefie wejściowej. Uznanie zyskała otwartość propozycji. Projekt jest znakomitą podstawą do dalszych opracowań. Za ciekawe uznano kompleksowe rozwiązanie architektoniczne oraz autorski projekt podziału dużej sali za pomocą regałów przesuwnych mogących pełnić funkcję ścian działowych. Wątpliwości jury wzbudziły prawdopodobnie wysokie koszty realizacji oraz niektóre rozwiązania praktyczne, jak na przykład podłoga z drewna liściastego

4 praca autorstwa Macieja Siudy, Łukasza Piasty i Kamila Rusinka praca autorstwa Macieja Siudy, Łukasza Piasty i Kamila Rusinka praca autorstwa Macieja Siudy, Łukasza Piasty i Kamila Rusinka

Wyróżnienie: Maciej Siuda, Łukasz Piast i Kamil Rusinek

Wyróżnienie oraz nagroda w wysokości 1000PLN ufundowana przez Stowarzyszenie INSPIRO dla pracy nr 22 50 06, autorstwa Macieja Siudy, Łukasza Piasty, Kamila Rusinka, Katarzyny Dąbkowskiej, Jerzego Mazurkiewicza i Marty Niedbalec

Uzasadnienie:

Jury doceniło szereg rozwiązań przestrzennych w skali odpowiadającej dzieciom. Uznanie zyskały ciekawe rozwiązania funkcjonalne, w tym efektywne wykorzystanie różnic poziomów. Argumentem za wyróżnieniem pracy jest także sympatia, jaką praca zyskała wśród dzieci. Wątpliwości budzą jednak: brak dobrze wydzielonych sal warsztatowych oraz brak niezależnej komunikacji.

 

 

więcej na www.podzielkwadrat.pl

Skomentuj:
Lekcja architektury w domu kultury
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX