Lider Dostępności - konkurs architektoniczno-urbanistyczny

red

Kwestia dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami wydaje się być oczywista - wszystkie budynki i przestrzenie publiczne powinny być dostępne dla osób o obniżonej sprawności. Polskie prawo też nie dopuszcza innych możliwości. Wystarczy jednak wyjść na ulicę, aby zobaczyć jak jeszcze dużo jest do zrobienia i jak wiele miejsc jest dziś przestrzenią nie do pokonania bez pomocy osób trzecich. Aby promować dobre wzorce Stowarzyszenie Integracja po raz kolejny organizuje konkurs na Lidera Dostępności.

Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

  • Samorząd - nagroda dla jednostki samorządowej, która wyróżnia się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością
  • Przestrzeń publiczna - za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeni publicznej w Polsce
  • Sieć placówek - nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Obiekt użyteczności publicznej - za budynek użyteczności publicznej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Obiekt mieszkalny/biurowy - za obiekt o funkcji biurowej, mieszkalnej lub mieszanej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności
  • Obiekt zabytkowy - za najlepszą inwestycję rewitalizacji/modernizacji budynku lub przestrzeni zabytkowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Architekt/urbanista - nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Grand Prix - nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia 2016.

Wręczenie nagród nastąpi w maju 2016 r. podczas konferencji organizowanej w Pałacu Prezydenckim z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej niepełnosprawnościami. obiektów przestrzeni dla osób z różnymi Podczas konferencji swoją wiedzą na temat uniwersalnego projektowania podzielą się architekci, urbaniści i przedstawiciele samorządów.

Więcej informacji oraz regulamin na www.integracja.org/lider-dostepnosci/

    Więcej o:

Skomentuj:

Lider Dostępności - konkurs architektoniczno-urbanistyczny