Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wariacja na podobny temat

mapel

 Mieszczące się w San Francisco Muzeum Żydowskie zyskało nową twarz - a głównym autorem tej metamorfozy jest sam Daniel Libeskind.

Studio Libeskind/WRNS Studio
Studio Libeskind/WRNS Studio

 

Studio Libeskind/WRNS Studio

 

Stary budynek (pochodzący z 1907 roku) został poddany gruntownej renowacji, dzięki czemu umieszczona na fasadzie terakota zyskała dawny blask. Jednak główną zmianą jest budowa całkowicie nowej części muzeum, która powstała jako twórcza adaptacja tego, co zostało zastane. Inspiracją dla tego niezwykłego projektu było hebrajskie powiedzenie I' chaim co tłumaczyć można jako "za życie".

 

Studio Libeskind/WRNS Studio

 

Projektant ściśle współpracuje z Architectural Resources Group, organizacją zajmującą się analizą projektów przebudowy budynków historycznych, co zapewnia ich spójność z oryginałem. W efekcie powstał projekt niezwykle oryginalny - zadziwiający nowatorską formą nowego budynku i skrupulatnym remontem starej części muzeum.

 

Studio Libeskind/WRNS Studio

 

Nowy budynek pozwoli muzeum na większy rozwój oraz zaangażowanie się większą liczbę projektów. Ma być to między innymi działalność edukacyjna dla różnych środowisk oraz pomoc ludziom starszym. Sercem nowego budynku jest duże centrum edukacyjne, które ma (jak twierdzą inwestorzy) tchnąć świeży powiem w życie kulturalne San Francisco.

 

Studio Libeskind/WRNS Studio

Skomentuj:

Wariacja na podobny temat