Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konkurs pracowni Kuryłowicza

asia

Jedną z wielu imprez towarzyszących Ogólnopolskiemu Kongresowi Architektury w Poznaniu było rozdanie nagród w konkursie organizowanym przez Autorską Pracownię Architektury Kuryłowicz & Associates, pt. ''Wizualizacja - Moja Racja''.

Wizualizacja - Moja Racja
Wizualizacja - Moja Racja
Wizualizacja - Moja Racja


 

''Projektowanie architektoniczne zaczyna się w wyobraźni człowieka, w jego głowie i sercu - w umyśle i w duszy. Każdy projekt ma tam swój najpełniejszy obraz, budowany przez fantazję, pomysłowość, racjonalność, wrażliwość autorów. Obraz ten jednak jest ulotny, zmienny, weryfikowany dodawanymi danymi, uwarunkowany wiedzą.'' - piszena stronie internetowej konkursuEwa Kuryłowicz (APAKA).

 

Konkurs polegał na wykonaniu graficznych wizualizacji projektu Silesia Office Towers autorstwa pracowni APAKA, które będą wykorzystywane w dalszych fazach projektu. Prace mogły być wykonane techniką komputerową, jak i metodą tradycyjną.

 

''Celem konkursu było uzyskanie mistrzostwa w wykorzystaniu umiejętności wizualizowania rozpoczętego projektu poprzez propozycję obrazowej wizji całości obiektu czy jego wnętrza, która wniesie do niego nowe wartości, uwypukli istniejące i ?odegra" je w sposób wirtuozowski w grafice, w sposób czytelny dla ogółu, a być może kompletnie zaskakujący dla autorów pierwotnej koncepcji.''

 

W piątek 23 maja w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu odbyła się ceremonia wręczenia nagród trzem docenionym w konkursie studentom. Przyznano jedną nagrodę główną i dwa równorzędne wyróżnienia.

 

Wizualizacja - Moja Racja

Wizualizacja - Moja Racja

 

Wizualizacja - Moja Racja

Wizualizacja - Moja Racja

 

Wizualizacja - Moja Racja

Wizualizacja - Moja Racja

 

Pierwszą nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych i trzymiesięczny staż w pracowni Kuryłowicz & Associates, przyznano pracy Pawła Gaborka z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

 

Wizualizacja - Moja Racja

Prace Pawła Gaborka

 

W uzasadnieniu jury podaje, że: nagroda została przyznana za zwarte plastycznie i pełne symboliki autorskie zinterpretowanie architektury zespołu biurowców Silesia Towers. Wizualizacje zewnętrzne prezentują dystans do rozwiązań architektonicznych autorów projektu, podkreślając jednocześnie to, co graficzna wizualizacja może w nich akcentować - syntetyczność sylwetki, rytmiczność elewacji i zmienność wyrazu brył w różnych porach dnia i nocy. - mówi prof. nzw. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz sędzia referent konkursu.

 

Wizualizacja - Moja Racja

Praca Pawła Gaborka

 

Wizualizacja - Moja Racja

Praca Pawła Gaborka

 

Interpretacja graficzna sugeruje konieczność utrzymania lapidarności rozwiązań, co może być cenną wskazówką w opracowaniu dalszych faz projektu. Użyty w wizualizacjach język graficzny został umiejętnie wykorzystany w prezentacji wizji fragmentu wnętrza, gdzie przy minimalnej ilości detalu zasugerowano jednoznaczny charakter przestrzenny. Symbolika wizualizacji i odniesienie autora do sposobu użytkowania tego typu obiektów, jest efektownie przedstawiona, przez sposób prezentacji ludzi, jako białych sylwetek podkreślających autonomiczność człowieka wobec komercyjnej architektury biurowej. Pozostawiając swobodę domysłów, w jakiej faktycznie relacji wobec tego typu architektury mogą oni pozostawać. Zwraca uwagę duża, ogólna kultura graficzna projektu w warstwie tak prezentacyjnej, jak kompozycyjnej.

Pozostałe dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 5 tysięcy złotych jury przyznało projektom Łukasza Iwana z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Adama Spychały z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Lubelskiej.

 

Wizualizacja - Moja Racja

Praca Łukasza Iwana

 

Wizualizacja - Moja Racja

Praca Łukasza Iwana

 

Wizualizacja - Moja Racja

Praca Adama Spychały

 

Wizualizacja - Moja Racja

Praca Adama Spychały

 

Laureatom gratulujemy i czekamy na drugą edycję konkursu, która zostanie ogłoszona pod koniec tego roku.

 

asia

 

Teraz zobacz Wnętrza

 

 

Skomentuj:

Konkurs pracowni Kuryłowicza