Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

ARCHIWIZJE: Modernizm emocjonalny

MC

Drewniany kościół wywołuje zazwyczaj skojarzenia z tradycyjną budowlą o niewielkich rozmiarach i skromnej konstrukcji usytuowanej wśród wiejskiego krajobrazu. Modernizm nadał jednak nowy wymiar tej formie architektury, czego przykładem jest kościół Vikki, który powstał w stolicy Finlandii, Helsinkach. Zapraszamy na film.

Drewniany kościół Vikki w Helsinkach proj. JKMM
Drewniany kościół Vikki w Helsinkach proj. JKMM
JKMM

 

 

Kościół powstał w 2005 roku zgodnie z pomysłem fińskiej pracowni JKMM. Pieczę nad realizacją projektu sprawował przede wszystkim uznany architekt, Samuli Miettinen, którego niejeden już projekt wypełnił miejską przestrzeń Finlandii. Zarówno on, jak i cała pracownia JKMM, znani są głównie z architektury pełniącej funkcje publiczne. Dlatego też głównym zamierzeniem zespołu jest tworzenie takich budynków, które służą przede wszystkim człowiekowi i dopasowują się do jego potrzeb. Starają się przez to nadać nowoczesnej architekturze ludzką twarz. Taki cel przyświecał również architektom w trakcie pracy nad drewnianym kościołem Vikki, choć w tym przypadku zadanie było znacznie bardziej skomplikowane.

 

 

Chrześcijaństwo i modernizm to na pozór dwie płaszczyzny, które niewiele łączy, a dużo dzieli. Idea chrześcijańska wymaga od architektury przede wszystkim zrozumienia i wrażliwości. Aby sprostać takiemu zadaniu, surowy modernizm powinien złagodnieć i nabrać subtelności. W przypadku kościoła Vikki w Helsinkach delikatności budynkowi nadaje materiał, z jakiego został wykonany. Cała bowiem budowla, łącznie z drobnymi szczegółami, została wykonana z drewna. Ponadto wnętrze budynku zaprojektowano tak, aby nie przytłaczać odwiedzającego, lecz aby wydawało mu się przyjemne i gościnne. Ten drewniany kościół pokazuje, nie tylko kompromis pomiędzy chrześcijaństwem a modernizmem, ale ich współpracę i wzajemne uzupełnianie się.

 

 

 

 

Dziękujemy zespołowi filmowemu PARA za udostępnienie materiału

 

MC

 

 


Zobacz także:


 

Kościół kryty gontem

 

Bazylika z żelbetu

 

Współczesna architektura sakralna

 

 

Skomentuj:

ARCHIWIZJE: Modernizm emocjonalny