Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Polska na Biennale Architektury w Wenecji

red

Oświadczenie Jury konkursu na wystawę w Polskim Pawilonie na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2012 r.

Biennale Architektury w Wenecji
Biennale Architektury w Wenecji
Biennale Architektury w Wenecji

„Projekt Katarzyny Krakowiak, którego kuratorem jest Michał Libera, niniejszym uznajemy za zwycięski w konkursie na projekt wystawy w Polskim Pawilonie na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2012.

Projekt przenosi to, co dzieje się w przestrzeni wspólnej na zewnątrz, do wnętrza pawilonu. Projekt zakłada „podsłuchiwanie” innych, kwestionując ostrość podziału na to, co intymne i to, co publiczne. Czyni to poprzez transfer dźwięku - z jednej więc strony odrywa się od dosłowności przestrzeni i materii, z drugiej, poprzez sposób konstruowania projektu - ingerencję w infrastrukturę techniczną, zakładanie nieprzewidywalności stanu zastanego oraz negocjacji formalno-prawnych - dotyka samego sedna tego, czym dziś jest praca architekta. Idea „common ground” jest potraktowana w sposób nowatorski, realizowana zarówno na poziomie idei, jak i konstrukcji oraz funkcjonowania ekspozycji”.

Skład Jury konkursu: Krzysztof Domaradzki, Jerzy Grochulski (przewodniczący Jury), Krzysztof Ingarden, Zina Jarmoszuk, Jarosław Lubiak, Krzysztof Nawratek, Paweł Potoroczyn, Elias Redstone, Marcin Szczelina, Gabriela Świtek, Aleksandra Wasilkowska, Hanna Wróblewska.

Więcej informacji o 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2012 roku www.labiennale.org

Skomentuj:

Polska na Biennale Architektury w Wenecji