Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Bęc na Ursus!

red

Zapomniana dzielnica Warszawy czeka na reanimację. Jeszcze tylko do 29 marca można zgłaszać swój udział w akcji CULBURB: miejska akupunktura dla Ursusa, która może zapoczątkować wielkie zmiany.

CULBURB: miejska akupunktura dla Ursusa
CULBURB: miejska akupunktura dla Ursusa
www.culburb.eu

URSUS jest jedną z najmniejszych dzielnic Warszawy, chociaż jest najgęściej zaludniony. Przyłączony został do stolicy 35 lat temu, jak głosi legenda, "za karę" po protestach robotników z tamtejszych Zakładów Mechanicznych "Ursus" przeciwko podwyżkom cen żywności. Dziś zakładów już nie ma - na ich miejscu jest 180 hektarów terenów, na części których utrzymywana jest funkcja produkcyjna, jednak przyszłość tego obszaru, stanowiącego 20% całej dzielnicy, nie została ostatecznie przesądzona. Jak będzie wyglądać nowe "serce Ursusa"? - czy staną tam osiedla mieszkaniowe, czy rozwijać się będzie nowy przemysł? Jak zmiany i kontrowersje wokół planów i procesu przekształceń odbierają mieszkańcy i jak wpłyną one na ich życie? Podczas kiedy dyskutowane jest powstanie Nowego Miasta Ursus, jego starsze dzielnice oczekują na miejską odnowę.

Fundacja Bęc Zmiana oraz Centrum Architektury Europy Centralnej w Pradze organizuje wyjątkową akcje, która ma zwrócić uwagę na tę zapomnianą część Warszawy. Organizatorzy zachęcają do interwencji miejskiej dla dzielnicy Ursus.  To apel do architektów, artystów, badaczy miasta jak również do miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych problematyką miejską. Mogą oni zaproponować dowolną akcję, np. fizyczną interwencję w przestrzeń miejską lub też działanie tymczasowe, jednorazowe, performatywne. Propozycje powinny uwzględniać złożoną sytuację społeczną, polityczną oraz wieloaspektowość problemów dzielnicy Ursus w Warszawie.

Celem projektu jest ożywienie debaty wokół problemów i potencjału podmiejskich dzielnic poprzez zastosowanie mikrointerwencji tzw. miejskiej akupunktury. Zrealizowane z użyciem minimalnych środków projekty w przestrzeni miejskiej, mają podać kierunek zmian, aktywizować mieszkańców: stać się "punktami krystalizacji” dla przemian w dużej skali.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja uczestników trwa już tylko do 29.03.2012. Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy aplikacji oraz CV należy nadsyłać na adres bec@architekturaXXI.info

W następnej kolejności, do dnia 19.04.2012, przyjmowane są opisy interwencji. Propozycje interwencji powinny zostać sporządzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Dokumenty rejestracyjne oraz opisy interwencji należy nadsyłać na adres bec@architekturaXXI.info

Selekcja nadesłanych zgłoszeń nastąpi w drugiej połowie kwietnia 2012 roku. Wybrane propozycje skierowane zostaną do realizacji w przestrzeni miejskiej dzielnicy Ursus. Ich autorzy/zespoły autorskie zostaną zaproszeni do udziału w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym projekt Culburb zaplanowanym na kwiecień 2013 roku w Lublanie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*CULBURB (połączenie kultury i przedmieść, ang. culture + suburb) to projekt mający na celu ożywienie przestrzeni publicznej na przedmieściach środkowo-europejskich stolic za pomocą kulturalnej akupunktury realnie wpływającej na życie lokalnej społeczności, tworzącej interakcje między mieszkańcami. Jako miejsca interwencji zostały wybrane przedmieścia Warszawy, Budapesztu, Lubljany, Wiednia, Pragi, Bratysławy - wszystkie charakteryzujące się swoistymi problemami i zróżnicowanym potencjałem. Projekt zainicjowany przez Centre for Central European Architecture z Pragi realizowany jest dzięki dofinansowaniu m.in. z unijnego Programu Kultura, Funduszu Wyszehradzkiego oraz European Cultural Foundation. Część polska koordynowana jest przez Fundację Bęc Zmiana w ramach 5 edycji festiwalu Synchronicity. Projekty dla Warszawy przyszłości, którego głównym tematem w tym roku jest promocja miasta przez architekturę.

czytaj o akcji: www.architekturaxxi.info

Skomentuj:

Bęc na Ursus!