Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Piszesz? Prześlij swój tekst do wydawnictwa

red

Wydawnictwo 40.000 Malarzy szuka ludzi, którzy dobrze piszą i interesują się postmodernizmem w polskiej architekturze. Przesłane przez was prace mają szansę ukazać się w antologii

Dom towarowy Solpol we Wrocławiu
Dom towarowy Solpol we Wrocławiu
wikipedia.pl/Julo

Wydawnictwo 40.000 Malarzy ogłasza nabór tekstów do antologii poświęconej postmodernizmowi w architekturze polskiej (red. Lidia Klein). Antologia jest podstawową próbą opisania tego zjawiska, z uwzględnieniem szerszej niż tylko kategorie stylowe problematyki związanej z transformacją ustrojową i jej konsekwencjami dla przestrzeni architektonicznej. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń:

 

1. tekstów przekrojowych o charakterze problemowym i/lub teoretycznym

2. studiów konkretnych przypadków architektonicznych lub urbanistycznych

 

Teksty mogą dotyczyć kwestii takich jak: zasadność stosowania kategorii postmodernizmu w odniesieniu do architektury polskiej i jej granice, relacja pomiędzy praktyką architektoniczną a teoriami postmodernistycznymi, obecność teorii postmodernistycznych w ramach kształcenia architektonicznego, architektura postmodernistyczna a konserwacja i ochrona zabytków, postmodernizm a transformacja ustrojowa, relacja postmodernizmu do kwestii „kosmopolityzmu” architektury i westernizacji przestrzeni publicznej.

Charakter publikacji jest interdyscyplinarny. Wydawnictwo czeka zarówno na zgłoszenia architektów, historyków sztuki, urbanistów, jak i kulturoznawców, antropologów, socjologów czy badaczy urban studies.

Na propozycje tekstów i abstrakty (do 300 słów) czekamy do 15 listopada 2012 roku. Adres: wydawnictwo@40000malarzy.pl

 

ZOBACZ TAKŻE:


Solpol do rozbiórki. Znika legenda


Postmodernizm wiecznie żywy


Budynki nietypowe i kłopotliwe. Zachwycają?

Skomentuj:

Piszesz? Prześlij swój tekst do wydawnictwa