Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy kampus Uniwersytetu Wrocławskiego [PROJEKT]

red, wroclaw.gazeta.pl

Uniwersytet Wrocławski mocno inwestuje w swoją bazę dydaktyczną. Niedawno ogłosił przetarg na zaprojektowanie nowych dróg, które połączą uczelniane gmachy w jeden wielki kampus

Mowa tutaj o budynkach, które powstały w ostatnich latach. Uniwersytet Wrocławski chce powiązać ze sobą między innymi wybudowaną w 2003 r. Bibliotekę Uniwersytecką, oraz otwarty w tym roku Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii, w którym znajdują się wydziały Biotechnologii oraz Chemii.

Władze uczelni ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie układu komunikacyjnego w obrębie ulic Joliot-Curie, Wyszyńskiego, Szczytnickiej i Polaka. Dzięki tej inwestycji w jeden, wspólny kampus połączone mają zostać: biblioteka, budynek biotechnologii, Instytut Informatyki, Instytut Matematyki i Zakład Medioznawstwa.

W ten sposób studenci mają zyskać atrakcyjną, pełną zieleni przestrzeń z nowymi ławkami, koszami, oświetleniem i miejscami do nauki na świeżym powietrzu, natomiast szybką orientację w przestrzeni mają zapewnić czytelne znaki informacyjne.

Nowe ciągi komunikacyjne mają ułatwić przemieszczanie między wydziałami. Na zmianach zyskają też rowerzyści i kierowcy, ponieważ dla tych pierwszych powstaną nowe ścieżki i stojaki, a dla drugich nowe miejsca parkingowe.

Z parkingu będą korzystać studenci chemii, biotechnologii, matematyki, informatyki i dziennikarstwa. Nie przewidujemy opłat za postój - mówi Jacek Przygodzki, rzecznik uczelni.

Na całość prac uczelnia chce przeznaczyć 9 mln zł.


czytaj więcej: wroclaw.gazeta.pl

Skomentuj:

Nowy kampus Uniwersytetu Wrocławskiego [PROJEKT]