Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konkurs na zagospodarowanie placu Piłsudskiego we Wrocławiu

red

Do 11 czerwca 2013 roku można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu J. Piłsudskiego we Wrocławiu

Konkurs na zagospodarowanie placu Piłsudskiego we Wrocławiu
Konkurs na zagospodarowanie placu Piłsudskiego we Wrocławiu
Plakat konkursu

Konkurs ogłosiła Firma AMS i wrocławski SARP, jest on częścią długofalowego projektu "Akupunktura Miasta". Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu Piłsudskiego, w tym dla otaczających budynków. Koncepcja zawierać będzie odpowiedź na pytanie co na placu będzie można w przyszłości robić, jakie wydarzenia organizować. Istotną kwestią jest też opracowanie rozwiązania dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.

Projekt, który zostanie wyłoniony w konkursie, będzie uwzględniał potrzeby użytkowników. 25 maja odbędą się konsultacje społeczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci i miłośnicy Wrocławia. Konsultacje zostaną połączone z zorganizowanymi w dniu 24 maja 2013 r. przez Philips Lighting Poland S.A. warsztatami „Architekci Światła” i wystawą prac z tych warsztatów zorganizowanych dla architektów. Podczas konsultacji społecznych odbędą się prezentacje wstępnych koncepcji zagospodarowania placu J. Piłsudskiego powstałe podczas warsztatów studenckich, które odbyły się w październiku zeszłego roku. Planowana jest też dyskusja z ekspertami. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostaną dołączone do regulaminu konkursu.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie rekomendowanej koncepcji zagospodarowania placu. Liczymy, że w efekcie konkursu powstanie miejsce ułatwiające budowę tożsamości społeczności lokalnej - mówi Maciej Hawrylak, prezes wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konkurs na zagospodarowanie Placu J. Piłsudskiego realizujemy w ramach naszego autorskiego programu „Bramy Kraju”. Do tej pory przeprowadziliśmy konkursy na rewitalizację Placu Wolnica w Krakowie (2009 r.) oraz Placu Wałowego w Gdańsku (2011 r.). Z naszych doświadczeń wynika, że przy projektowaniu przekształcania przestrzeni publicznych należy uwzględniać głosy lokalnych społeczności. Jest to klucz do powodzenia projektu - dodał Marek Kuzaka, prezes AMS SA.

Pula nagród w konkursie wynosi 25 tys. zł. Pierwsza nagroda to 10 tys. zł., druga - 6 tys. zł, a trzecia - 4 tys. zł. Sąd Konkursowy przyzna także dwa wyróżnienia po 2,5 tys. zł każde.

Przewodniczącym Sądu Konkursowego oceniającego prace został pan Piotr Lewicki z Biura Projektów Lewicki Łatak, a Sędzią Referentem - pan Maciej Hawrylak, prezes wrocławskiego SARP. W składzie Sądu Konkursowego znaleźli się ponadto: Iwona Borowik (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Piotr Fokczyński (Architekt Miasta Wrocławia), Marek Kuzaka (prezes AMS), Jerzy Porębski ( Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Beata Urbanowicz (Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego miasta Wrocławia) oraz Marek Żabiński (Biuro Rozwoju Wrocławia).

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 22 października 2013 roku podczas Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'13.

 

Informacje o konsultacjach społecznych można znaleźć na Facebook.

Pełny tekst regulaminu na stronach internetowych:

www.AkupunkturaMiasta.org

oraz

www.wroclaw.sarp.org.pl

 

 

Konkurs na zagospodarowanie placu Piłsudskiego we Wrocławiu

Skomentuj:

Konkurs na zagospodarowanie placu Piłsudskiego we Wrocławiu