Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Apel Młodej Polskiej Architektury

red

- Czas wymaga od nas powrotu do misyjnej roli architekta - piszą młodzi architekci z całej Polski, którzy po raz kolejny uczestniczyli w Konfrontacjach - spotkaniach  i warsztatach organizowanych przez branżowy miesięcznik Architektura Murator

"Młodzi do Łodzi" - ogólnopolskie konferencje młodych architektów
"Młodzi do Łodzi" - ogólnopolskie konferencje młodych architektów
materiały organizatorów

Ponad 100 architektów z całej Polski przyjechało do Łodzi, by wziąć udział w trzeciej edycji Ogólnopolskich Konfrontacji Młodzi do Łodzi. Przez trzy dni, od 17 do 19 maja, projektanci przed 40 rokiem życia rozmawiali m.in. o przyszłości zawodu i wyzwaniach, jakie dzisiejsza rzeczywistość stawia przed architekturą.

Pięć lat temu mówiłem w Łodzi, iż polskie społeczeństwo nie interesuje się architekturą, gdyż architekci nie interesują się problemami społeczeństwa. Dziś zainteresowanie architekturą jest ogromne, a i coraz więcej architektów interesuje się problemami społeczeństwa - zauważył Hubert Trammer, wykładowca na Politechnice Lubelskiej, który w konfrontacjach brał udział już po raz trzeci.

III Konfrontacje pokazały też, że projektowanie architektoniczne przestaje być domeną mężczyzn. Blisko połowę uczestników spotkania stanowiły bowiem młode architektki.

materiały organizatorów

Na podstawie wniosków i haseł, jakie uczestnicy przedstawili na zakończenie spotkania powstał Apel Młodej Polskiej Architektury, który prezentujemy poniżej:

Zawód architekta jest niezbędny

Trzeba udowodnić społeczeństwu, że zawód architekta jest niezbędny. Jedną z przyczyn nieetycznych zachowań w naszym zawodzie jest to, że pozornie nie jesteśmy mu potrzebni. Z drugiej strony, często sami swoim działaniem osłabiamy wizerunek architekta w oczach społeczeństwa, co prowadzi do oczywistej konstatacji, że wszyscy odpowiadamy za ten wizerunek. Od naszej aktywności i zaangażowania zależy, czy staniemy się narzędziem rynku czy odnajdziemy miejsce dla siebie.

I believe in context

Kontekst to wybrane znaczenia otoczenia (nie tylko fizycznego). Kontekst to wszystko poza zawartością nowej przestrzeni. Kontekst to oddziaływanie nowej przestrzeni na otoczenie (nie tylko fizyczne). W naszych projektach powinno być mniej konceptów, a więcej kontekstów.

Standardy konkursów

Konkursy powinny być jednym z kluczowych narzędzi profesji architektonicznej. Trzeba wypracować standardy, które odpowiadałyby na różne potrzeby zamawiających i określały ryzyko, jakie podejmują architekci startujący w konkursach. Apelujemy o włączenie się w prace, jakie w tym zakresie prowadzimy w ramach warszawskiego, katowickiego, łódzkiego i opolskiego oddziału SARP.

Do roboty!

Nie czekajmy aż zlecenia same do nas przyjdą, ale aktywnie o nie zabiegajmy. Zacznij od zdefiniowania problemu, zaproponuj rozwiązanie, a potem poszukaj partnerów, z którymi zrealizujesz projekt. Jasno określ profil działalności swojej firmy i stwórz rozpoznawalną markę.

Odrodzenie urbanistyki

Odrodzenie urbanistyki przez współpracę - większa integracja środowisk urbanistów i architektów.

Prawo dotyczące przestrzeni nie gwarantuje miejsca dla urbanistyki w procesie planistycznym. Dlatego potrzebne są?nowe narzędzia i metody, które pozwolą zwiększyć kompetencje urbanisty.

Reaguj!

Odnajdź swoje miejsce w aktywności - reaguj! Mamy różne możliwości - od publikowania tekstów poprzez krytykę akcje w przestrzeni, wystawy i debaty, po zaangażowanie w politykę.

Edukacja otwarta na ludzi, ludzie otwarci na edukację

Uczelnie powinny tworzyć think-tanki otwarte na współpracę z lokalnymi samorządami i różnymi instytucjami publicznymi, a program nauczania w większym stopniu łączyć różne dyscypliny i środowiska. Ponieważ trudno zmienić uczelnie od razu, droga do skuteczności powinna wieźć poprzez samokształcenie.

Wiedza

Wiedza (o technologiach) generuje jakość, jednak jakość nie musi generować kosztów. Dobry projekt godzi jakość z kosztami, bo jest tych kosztów świadomy. Innymi słowy dobry projekt to taki, który opłaca się wszystkim.

Nowe technologie

Nowe technologie, umożliwiające na przykład projektowanie parametryczne czy modelowanie cyfrowe, wywołały rewolucję w architekturze na miarę wynalezienia prefabrykacji w budownictwie - należy jednak ostrożnie posługiwać się takimi narzędziami, by nie stracić z oczu celu, dla którego się je stosuje i tego, co przy ich pomocy chce się osiągnąć.

Lans or die!

Promocja siebie to dziś obowiązkowe narzędzie służące pozyskiwaniu nowych klientów i wyróżnieniu z morza innych pracowni działających na rynku. Ale lans może prowadzić do tworzenia wizerunku bez treści i spirali referencji, na czym finalnie traci nie tylko środowisko jako wspólnota, ale i sama architektura. Dlatego trzeba dyskutować z mitem prywatnego sukcesu, indywidualizmem i hedonizmem jako celami uprawiania zawodu architekta.

Misja

Czas wymaga od nas powrotu do misyjnej roli architekta.

Skomentuj:

Apel Młodej Polskiej Architektury