Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Łódź - marzenia o metropolii [WYKŁAD]

red

Wieloletni współpracownik BRYŁY, dr Błażej Ciarkowski zaprasza na kolejny swój wykład z cyklu "ARCH-MODERN". Tym razem opowie o powojennych łódzkich realizacjach, ambitnych planach i projektach, które pozostały tylko w szufladach architektów.

Bolesław Kardaszewski - Instyty Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego
Bolesław Kardaszewski - Instyty Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego
fot:

Rok 1945 był wyjątkowym rokiem dla Łodzi. Spośród dużych ośrodków miejskich poniosła ona stosunkowo najmniejsze straty podczas działań wojennych. W ciągu zaledwie kilku miesięcy miasto przeżyło napływ blisko stu tysięcy nowych mieszkańców, w tym urzędników, co wymusiło podjęcie działań mających na celu rozbudowę infrastruktury, budowę nowych mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej. Dotychczasowy fabrykancko-robotniczy charakter miasta zaczął ulegać stopniowej zmianie wraz ze wzrostem liczby instytucji „metropolitalnych”.

Kardaszewski - Pawilon Budownictwa Ladowego, Politechnika Lodzka

Działania zmierzające ku nadaniu Ziemi Obiecanej charakteru nowoczesnej metropolii miały miejsce jeszcze przed wybuchem IIWŚ, ale dopiero w Polsce Ludowej przybrały one formę szeroko zakrojonych akcji o dużym zasięgu. Przebudowa węzłów komunikacyjnych, budowa „Łódzkiego Manhattanu” oraz „Nowego Centrum”, stworzenie nowoczesnych kampusów wyższych uczelni oraz przebicie trasy W-Z to tylko kilka z ważniejszych koncepcji, które miały unowocześnić miasto i wyznaczyć kierunek jego rozwoju w przyszłości.

Jak się prezentowała łódzka architektura czasów PRLu? Jej różnorodny obraz nie odbiegał od tego, co dostrzec można było w innych dużych ośrodkach (nie licząc Warszawy i aglomeracji śląskiej). Kształtowali go, obok miejscowych projektantów, tej miary nazwiska co Maciej Gintowt, Ryszard Karłowicz, Jan Reda czy Wacław Zalewski. Jednocześnie architekci działający na co dzień w Łodzi zapełniali przestrzeń miasta nowymi realizacjami, które nierzadko zyskiwały ogólnopolski rozgłos. Dość wspomnieć Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych Kardaszewskiego i Nowakowskiego, niezrealizowaną nigdy Dzielnicę Wyższych Uczelni, plany przekształcenia Placu Wolności autorstwa Witolda Millo czy łódzkie „city” zaprojektowane przez zespół Aleksandra Zwierki.

Witold Millo - projekt Filharmonii Lodzkiej

Oczywiście znaczna część śmiałych koncepcji pozostała jedynie na papierze i nigdy nie została skierowana do realizacji. Niekiedy ich dalekie echa odnaleźć możemy we współcześnie podejmowanych działaniach, które z czasami PRLu łączy jeszcze jedno - marzenie o Łodzi metropolitalnej.

Arch Modern - #7. Łódź - marzenia o metropolii.

środa | 09.04 | 18:00

Owoce i Warzywa | Traugutta 9 | Łódź

wstęp wolny.

--

Owoce i Warzywa klubokawiarnia

Traugutta 9 | Łódź | Polska

www.owoceiwarzywa.com

Skomentuj:

Łódź - marzenia o metropolii [WYKŁAD]