Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konkurs na Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

asia

 Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu upływa dzisiaj 27 czerwca 2008 r. o godzinie 15:00!

Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

Teren przyszłego Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

 

Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

Teren przyszłego Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

 

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, sporządzone w formie pisemnej zgodnie z pkt. 3. rozdz. II regulaminu konkursu, uczestnicy składają w trwale zamkniętej kopercie z napisem ?KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ" w terminie do 27.06.2008 r. do godz. 15.00 osobiście, pocztą kurierską lub pocztą w siedzibie Sekretarza Organizacyjnego Konkursu. Wnioski wysłane pocztą muszą dotrzeć do siedziby Sekretarza Organizacyjnego Konkursu w w/w terminie. Wnioski, które nadejdą po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Obowiązujący język w konkursie: polski (wszystkie dokumenty aplikacyjne muszą być złożone w języku polskim na polskich formularzach)

 

 

Nagrody w konkursie przyznawane przez Sąd konkursowy w składzie:

Jürgen Mayer H., architekt, Berlin - Przewodniczący Sądu

Wacław Hryniewicz, architekt, Wrocław - Sędzia Referent

 

 

Sędziowie:

Jarosław Broda, dyrektor Wydziału Kultury UMW, Wrocław

Piotr Fokczyński , architekt, Architekt Miasta, Wrocław

Krzysztof Ingarden, architekt, Kraków

Piotr Krajewski, przewodniczący Zespołu Programowego, Wrocław

Andrzej Kubik, architekt, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wrocław

Stefan Kuryłowicz, architekt, Warszawa

Dorota Monkiewicz, sekretarz Zespołu Programowego, Warszawa

 

I nagroda - 200.000,00 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora lub zespołu autorskiego najlepszej pracy.

II nagroda - 100.000,00 zł

III nagroda - 50.000,00 zł

 

Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu ma być miejscem łącznia sztuk wizualnych powiązanych z innymi dziedzinami kultury. Jego zadaniem będzie m.in. bieżąca rejestracja zjawisk artystycznych oraz przemian kulturowych, fascynacji obyczajów, mody, mediów komunikacyjnych, nastrojów politycznych i postaw moralnych, poprzez które określa się obrazowa świadomość współczesności poczynając od lat 60.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu są dostępne tutaj.

 

redakcja

 

 

Zobacz także:

Uwaga konkurs: TERMO ORGANIKA GAUDI PROJEKT

 

 

 

 

 

 

Skomentuj:

Konkurs na Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu