Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmienić studenckie miasto

red.

W dniach 7 - 15 lipca 2008 roku około 50 studentów architektury z całej Polski oraz 7 zawodowych architektów wzięło udział w wakacyjnych Warsztatach Architektonicznych OSSA 2008. Uczestnicy podjęli się tematu rewitalizacji lubelskiego kampusu akademickiego. Dziś prezentujemy projekty stworzone pod okiem Marka Szczesniaka z SDA oraz Małgorzaty Kuciewicz z Centrali.

Kampus według grupy nr 2
Kampus według grupy nr 2
Kampus według grupy nr 2

 

Oto studenckie pomysły dwu z pięciu grup, które w trakcie warsztatów pracowały nad nową, bardziej przyjazną dla studenta przestrzenią kampusu Politechniki Lubelskiej. Jak widać ciekawych pomysłów nie brakowało:

 

 

GRUPA 1. Marek Szcześniak - Szcześniak i Denier Architekci

 

 

1.Adam Ciuk PK
2.Agnieszka Fatyga PWr
3.Dominika Janik PL
4.Jakub Grochulski ASP Poznań
5.Tomasz Kujawski PW
6.Maria Radzimierska PG
7.Weronika Juszczyk PWr
8.Agnieszka Grzelińska PK
9. Janek Domicz

 

 

Marek Szczesniak nad makietą projektu

Drużyna pracująca z Markiem Szcześniakiem stworzyła propozycję stricte architektoniczną, jednak z silnym wydźwiękiem urbanistycznym.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa zaproponowała kubiczną bryłę, przecinającą prostopadle układ urbanistyczny kampusu, od ul. Nadbystrzyckiej ku terenom zielonym Politechniki. Ulokowanie niemal w centralnym miejscu założenia akademickiego tak interesującego zespołu zabudowy pozwalałoby na zintegrowanie społeczności akademickiej oraz zaakcentowanie obecności instytucji w tym mieście a szczególnie w krajobrazie ulicy Nadbystrzyckiej, w którym uczelnia jest nierozpoznawalna. Proponowana kubatura miałaby skupiać w swoich ramach niezbędne dla całego kampusu funkcje, w zależności od potrzeb, wzbogacając je lub ujmując. Prostolinijna, zwarta a zarazem ażurowa konstrukcja zachęcałaby studentów do korzystania z jej usług a zarazem nie wymuszałaby na uczestnikach ruchu pieszego konieczności wejścia do niej.

 

 

 

 

W projekcie przewidziana została również przestrzeń publiczna w strefie zielonej kampusu. Dodatkowy element architektoniczny uczytelniającym zaproponowane rozwiązanie były niewielkie budynki, które uzupełniały niezagospodarowaną dotychczas przestrzeń, bądź też nadawały charakter obiektom, które go w pełni zatraciły. Mieściłyby się w nich miejsca przeznaczone dla studentów. Każde z takich nowych punktów zachęcałoby do zaglądnięcia do nowego głównego budynku.

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA 2. Małgorzata Kuciewicz - Centrala

 

 

1.Justyna Kowalczuk PL
2.Julia Lasek PW
3.Tomasz Chmielewski PL
4.Katarzyna Lontkowska PWr
5.Hanna Rzepecka PP
6.Justyna Dąbek PG
7.Rafał Kwiatkowski UP Wrocław
8.Marek Kruk PG
9.Marek Konopnicki PWr
10.Aleksandra Tomczak PŁ

 

Grupa Gosi Kuciewicz jako jedyna, nie dokonywała ingerencji w głównej części kampusu, mieszczącej budynki poszczególnych wydziałów Politechniki Lubelskiej. Ich działania skupiły się na dolnej, zielonej strefie terenu przy obiektach sportowych.

 

 

 

Zaproponowali oni ironiczno - dowcipną wariację na temat zakazów, jakie można spotkać w istniejącym kampusie. Znaki typu ? zakaz wstępu pod karą grzywny ", widniejący na dopiero co oddanym do użytku boisku, zaowocowały projektem terenu płynnie zróżnicowanego na miejsca, w których ?nie można" robić tylko jednej rzeczy. Choćby np. strefa ? nie do wysiedzenia". Każde miejsce prowokuje w tym wypadku do wielu czynności. Zaproponowany podział obszaru nie był stricte związany z czynnościami do jakich został przypisany.

 

 

 

Uwypuklenie zróżnicowania miało miejsce poprzez rozmaitość nawierzchni, po której przyjdzie uczestnikowi tego terenu poruszać się. Powstały obszary pokryte piaskiem, trawą czy też o nawierzchni tartanowej.

 

 

 

 

Dostrzeżone przez uczestników zróżnicowanie terenu pozwoliło na szeroki wachlarz zabiegów rewitalizujących daną przestrzeń i na segregację funkcji, opisując jednocześnie swoją specyfikę przekornym określeniem, jednak już nie zakazem.

 

Wkrótce przedstawimy kolejne projekty.

 

 

red.

 

Zobacz także:

 

Wakacyjne warsztaty OSSA 2008

Obudź miasto tej!

Wieża dla Łodzi zaprojektowana przez studentów

Skomentuj:

Zmienić studenckie miasto