Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmienić studenckie miasto 2

red.

Dziś ostatnia odsłona prac jakie powstały podczas Wakacyjnych Warsztatów Architektonicznych OSSA 2008. Ich tematem była rewitalizacja miasteczka studenckiego w Lublinie. Prezentujemy dokonania studentów pracujących pod okiem Małgorzaty i Antoniego Domiczów (M. i A. Domicz), Katarzyny Jackowskiej (ETH Zurich) oraz Michała Leszczyńskiego i Natali Soliwody (Grupa 5).

Propozycja grupy 3 (M. i A. Domicz)
Propozycja grupy 3 (M. i A. Domicz)
Propozycja grupy 3 (M. i A. Domicz)

 

 

GRUPA 3. Małgorzata i Antoni Domiczowie - M. i A. Domicz

1.Jakub Włodarczyk PK
2.Wiktor Anyż PL
3.Kinga Kordek PG
4.Karolina Jankowska ASP Poznań
5.Krzysztof Marciszewski PW
6.Marta Zawiślak PL
7.Agnieszka Szewczyk PWr
8.Konrad Zaremba PSz
9.Jakub Mrotek PG
10.Kaya Brzezicka PWr
11.Michał Fronk PL

 

Antoni Domicz dyskutuje z członkami grupy.

 

Grupa państwa Domiczów zaproponowała podział na dwie teoretyczne ?płaszczyzny wyboru" obecnie chaotycznego i pełnego przestrzennego przypadku obszaru. Strefa dolna, zielona służy relaksowi. Przybiera ona postać dywanu zieleni, którym zalany zostaje cały zdezorganizowany teren kampusu. Zabieg ten zastosowany zostaje również na elewacjach budynków już istniejących. Ruch samochodowy wraz ze strefą parkingów zostaje wycofany na obrzeże kampusu, przy ul. Nadbystrzyckiej, zaś górna płaszczyzna mieści przestrzenie nauki, koncentracji i pracy.

 

Ramą dla niej jest niesprecyzowana architektonicznie mobilna przestrzeń, rozpięta pomiędzy budynkami istniejących wydziałów. Zmienia ona swoją objętość w zależności od ilości i potrzeb osób z niej korzystających. W danej chwili można przebywać tylko w jednej ze stref, której wybór, należy do uczestnika przestrzeni.

 

 

 

 

W miejscu obecnych traktów komunikacji kołowej, prostopadłych do ulicy Nadbystrzyckiej oraz dodatkowej drogi wzdłuż akademików i stołówki poprowadzono deptaki. Nowa komunikacja piesza byłaby obniżona w stosunku do obecnych ulic. Zabieg ten pozwoliłby na niekonfliktowe poprowadzenie komunikacji ze strefy publicznej w wyżej wymienioną płaszczyznę relaksu.

 

GRUPA 4. Katarzyna Jackowska - ETH Zurich

1.Magdalena Cąkała PŚl
2.Elżbieta Pietraszko PK
3.Magdalena Górczyńska PW
4.Michał Bednarski PL
5.Tobiasz Wojdak PWr
6.Bartłomiej Rutkowski UP Wrocław
7.Agnieszka Jurecka PG
8.Karolina Słocińska PWr
9.Marzena Wytrykusz PG

 

 

 

Zespół Katarzyny Jackowskiej poddał wnikliwym analizom teren kampusu oraz przylegające do niego części Lublina. Z własnej obserwacji oraz z wywiadów środowiskowych jakie wykonała grupa wysunął się wniosek potrzeby otwarcia kampusu Politechniki Lubelskiej na innych studentów skupionych do tej pory wzdłuż alei Głębokiej. Efektem tych spostrzeżeń stały się działania miejscowe na terenie Politechniki. Grupa dokonała swoistej przestrzennej "akupunktury" w miejscach "martwych", m.in. agora przy stołówce, place pomiędzy akademikami, czy nieuporządkowane przestrzenie zielone oraz parkingi. Oprócz zabiegów estetyczno - urbanistycznych, zaprojektowano również propozycję budynku przyszłego Wydziału Architektury, usytuowanego nieopodal obecnego rektoratu. Budynek ten jak i nowe obiekty niezbędne dla studentów w czasie nauki i relaksu miałyby się znajdować wzdłuż ?łąki". Zaproponowany, prostokątny obszar pozbawiony ruchu kołowego, miałby scalić wszystkie wydziały oraz zachęcałby osoby z zewnątrz do przebywania w nim. Grupa zaprojektowała również nowy budynek biblioteki ulokowany przy ulicy Nadbystrzyckiej, obecny budynek stołówki przekształciła w otwarty obiekt studenckich spotkań, natomiast przestrzeń miedzy akademikami wzbogaciła elementami małej architektury, które nadałyby odpowiedni, relaksacyjny charakter przestrzeni i zachęciłyby studentów do pozostania w niej na dłużej. Główne wejście na kampus umiejscowione zostało naprzeciwko stołówki.

 


GRUPA 5 Michał Leszczyński, Natalia Soliwoda - Grupa 5

1.Mateusz Rachański PL
2.Adam Karpisz PG
3.Ewa Wasilewska PWr
4.Zofia Płóciennik PP
5.Ola Cicha PK
6.Maria Jabłońska PWr
7.Maciej Kwaśniewski PSz
8.Katarzyna Jadaluk PG
9.Mariusz Pawlus PK

 

 

 

Dyskusja podczas nocnej pracy. Michał Leszczyński i Natalia Soliwoda dyskutują ze swoją grupą.

 

 

Studenci pod przewodnictwem Michała Leszczyńskiego i Natalii Soliwody zaproponowali dwie alternatywy. Pierwsza potraktowała teren "wrażeniowo", definiując go na zasadzie przyjaznych i wrogich odczuć oraz dając alternatywę wrażeń, które powinny zastąpić obecne, niekorzystne doznania. Makieta umożliwiała doświadczenie tych obserwacji i propozycji poprzez dotyk.

 

 

 

 

Niezwykle wyraźnie rysował się konflikt komunikacji w obrębie kampusu, odczuwalna była również bezpostaciowość terenów zielonych wokół hali sportowej, czy też monotonia przestrzeni akademików, która w przekonaniu grupy powinna być "miła w dotyku".

 

 

 

Analiza wrażeniowa kampusu dała podstawy do stworzenia projektu właściwego, pracy, która spajała przestrzeń studencką. Propozycja ta ujęła teren kampusu jako miejsce aktywności studenckiej. Impulsem integrującym studentów miałby być "spektakl studencki".

 

 

 


Cały kampus przyjął formę "teatru" jako przestrzeni publicznej. Grupa zaproponowała wyeksponowanie niewątpliwego waloru kampusu, jakim jest ukształtowanie terenu poprzez zachowanie jego zróżnicowania i nadanie mu roli sceny. Dodatkowe uwypuklenie artystycznego doznania przestrzeni studenckiej stanowiły elementy rzeźbiarskie małej architektury, rozplanowane na terenie całej Politechniki, jednoczenie jednoczące i ubarwiające założenie urbanistyczne.

 

 

Następne warsztaty organizowane przez OSSA już w październiku!

 

 

Zobacz także:

 

 

 

Zmienic studenckie miasto (SDA, CENTRALA)

 

 

Obudź miasto tej!

 

 

Wakacyjne Warsztaty OSSA 2008

 

 

red.

 

 

Skomentuj:

Zmienić studenckie miasto 2