Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konkurs studencki

red.

Międzynarodowy konkursu studencki na koncepcję wieży na rondzie Mogilskim w Krakowie.

5941924 https bi

 


Konkurs organizowany jest w ramach XI Międzynarodowego Triennale Architektury w Krakowie, które odbędzie się w dniach 8 - 22 kwietnia 2009 roku. Tematem Triennale jest WYMIAR ARCHITEKTURY. Istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na formę architektoniczną i jej przestrzenność. Społeczna rola architektury, jej wymiar socjologiczny i antropologiczny stają się dzisiaj oczywiste, natomiast jej piękno i proporcja odchodzą na drugi plan. Tymczasem architektura nie istnieje bez wymiaru i skali. Odniesienie do ludzkiego wymiaru i jego funkcji jest dla architektury podstawowe. Wymiar architektury oznacza potrzebę zwrócenia uwagi na formę architektoniczną i urbanistyczną, na pozytywową formę przedmiotu i negatywową formę architektury jako pustki pomiędzy przedmiotami.

 

 


Problem:

 

 Rondo Mogilskie w Krakowie 


Arterie ruchu zbiegające się na rondzie nie mają ani zamknięcia ani celu, a rondo mające środek obniżony o wiele metrów wydaje się puste. Jazda i obejście tej pustej przestrzeni wydają się pozbawione sensu. Odnalezienie tego sensu jest jednym z celów konkursu studenckiego.

 

  Rondo Mogilskie w Krakowie

 

Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony jedynie dla studentów. Praca konkursowa może być pracą semestralną, wykonaną pod kierunkiem prowadzącego profesora. W tym przypadku należy umieścić nazwisko prowadzącego na planszy konkursowej.

 

  Rondo Mogilskie w Krakowie

 

Celem konkursu jest stworzenie budynku, który stałby się czytelnym znakiem w przestrzeni miasta jednocześnie nadając budowli inżynierskiej ronda Mogilskiego kształt wnętrza urbanistycznego w ludzkiej skali. Należy po analizie urbanistycznej podjąć próbę wyznaczenia dominanty dla zamknięcia osi kompozycyjnych w zadanym miejscu.

 

 

  Rondo Mogilskie w Krakowie


Zakłada się pewną otwartość programu, pozostawiając uczestnikom konkursu wskazanie strategicznych decyzji projektowych. Zarówno wytyczne programowe jak i przestrzenne sformułowane zostały w stopniu bardzo ogólnym. Takie określenie zadania ma zachęcić Uczestników Konkursu do podjęcia próby możliwie śmiałego i oryginalnego potraktowania zadania konkursowego, nie obarczonego szczegółowymi ograniczeniami i wytycznymi.

  Rondo Mogilskie w Krakowie


Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:


I nagroda - 1200 euro


II nagroda - 800 euro


III nagroda - 500 euro


maksymalnie dwa wyróżnienia w wysokości 150 euro

 


Terminarz konkursu:


1.1. Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do godz. 14.00 28.11.08 (piątek)
1.2. Składanie prac konkursowych do godz. 14.00 20.03.09. (piątek)
1.3. Ogłoszenie wyników konkursu 16.04.09. (czwartek)
1.4. Wystawa prac konkursowych od dnia 16.04.09. do 30.04.09.

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

SARP Oddział w Krakowie, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, 0-12 4227540 fax. 0-12 4293646, sarp@sarp.krakow.pl


 

Więcej informacji na stronach SARP

 

TUTAJ ZNAJDZIESZ REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

 

Zobacz także:

 

 

Wywiad z Markiem Szcześniakiem

 

 

44 Young International Architects  

 

 

Zagłosuj na najlepiej umeblowane miasto 

 

 

Skomentuj:

Konkurs studencki