Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konkurs Re-Witalne Dzieło

red

W zrewitalizowanej przestrzeni Bełchatowa, ma powstać dzieło, które będzie wyróżniało to miejsce spośród innych miast Polski. W tym celu Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosił ogólnopolski konkurs pn. ?Re-witalne dzieło". Nagrodą główną jest 10 000 złotych.

6001996 https bi

 

 

Już w 2010 roku Bełchatów zmieni swoje oblicze. Nowe centrum miasta, z deptakiem, ogródkami gastronomicznymi, fontanną i placem zabaw dla dzieci, stanie się wizytówką miasta, z którą zapewne będzie kojarzone. Obok wielu nowych rozwiązań w zrewitalizowanej przestrzeni Bełchatowa ma stanąć dzieło, które będzie nawiązywało do specyfiki i charakteru miasta, a jednocześnie odpowiednio wkomponowywało się w miejsce jego lokalizacji.

 

?Celem konkursu ?Re-witalne dzieło" jest wyłonienie najciekawszego projektu dzieła sztuki, który uatrakcyjni zrewitalizowaną przestrzeń Bełchatowa" - mówi Marek Chrzanowski Prezydent Miasta Bełchatowa. ?Ideą konkursu jest również promocja Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Bełchatowa, który zakłada realizację działań zmierzających do ożywienia gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego naszego miasta" - dodaje prezydent.

 

Współorganizatorem konkursu ?Re-witalne dzieło" i sponsorem generalnym jest firma ?Baumit" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do artystów, architektów, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni o kierunkach artystycznych, architektonicznych i wzornictwa projektowego. Aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu należy do 31 grudnia 2008 roku dostarczyć formularz zgłoszeniowy do Biura Organizatora. Formularz ten, podobnie jak inne szczegółowe informacje na temat konkursu, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl.

 

Nieco dłuższy termin wyznaczony został na złożenie projektów konkursowych. Ten upływa z dniem 27 lutego 2009 roku. Nadesłane propozycje re-witalnego dzieła oceniać będzie Jury, w skład którego zaproszeni zostali wykładowcy wyższych uczelni, artyści, a także eksperci w zakresie architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego oraz wzornictwa projektowego. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz wyłonienie laureatów nastąpi najpóźniej 30 kwietnia 2009 roku.

 

 

?Jest to niewątpliwie oryginalna inicjatywa, a także dobry pomysł na promocję miasta oraz młodych i utalentowanych osób. Liczę na ciekawe propozycje i rozwiązania. Osobiście dołożę wszelkich starań, aby Bełchatów zyskał obiekt, z którym będzie chciał się utożsamiać." - powiedział Tadeusz Markowski, Przewodniczący Jury Konkursu, pełniący funkcje Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury, Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Kierownika Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Projekt zakładający Rewitalizację Centrum Miasta Bełchatowa znajduje się na liście najważniejszych inwestycji w województwie łódzkim i będzie dofinansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Zobacz także:

 

 

Konkursu na koncepcję wieży na rondzie Mogilskim w Krakowie

 

 

Konkurs na twórcze ocieplenie bloku rozstrzygnięty

 

 

Polskie nominacje do Mies van der Rohe Award

 

Skomentuj:

Konkurs Re-Witalne Dzieło