Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Lider Dostępności - konkurs architektoniczno-urbanistyczny

red

Kwestia dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami wydaje się być oczywista - wszystkie budynki i przestrzenie publiczne powinny być dostępne dla osób o obniżonej sprawności. Polskie prawo też nie dopuszcza innych możliwości. Wystarczy jednak wyjść na ulicę, aby zobaczyć jak jeszcze dużo jest do zrobienia i jak wiele miejsc jest dziś przestrzenią nie do pokonania bez pomocy osób trzecich. Aby promować dobre wzorce Stowarzyszenie Integracja po raz kolejny organizuje konkurs na Lidera Dostępności.

logo_LD
logo_LD
Materiały prasowe

Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

  • Samorząd - nagroda dla jednostki samorządowej, która wyróżnia się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością
  • Przestrzeń publiczna - za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeni publicznej w Polsce
  • Sieć placówek - nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Obiekt użyteczności publicznej - za budynek użyteczności publicznej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Obiekt mieszkalny/biurowy - za obiekt o funkcji biurowej, mieszkalnej lub mieszanej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności
  • Obiekt zabytkowy - za najlepszą inwestycję rewitalizacji/modernizacji budynku lub przestrzeni zabytkowej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Architekt/urbanista - nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • Grand Prix - nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia 2016.

Wręczenie nagród nastąpi w maju 2016 r. podczas konferencji organizowanej w Pałacu Prezydenckim z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej niepełnosprawnościami. obiektów przestrzeni dla osób z różnymi Podczas konferencji swoją wiedzą na temat uniwersalnego projektowania podzielą się architekci, urbaniści i przedstawiciele samorządów.

Więcej informacji oraz regulamin na www.integracja.org/lider-dostepnosci/

    Więcej o:

Skomentuj:

Lider Dostępności - konkurs architektoniczno-urbanistyczny