KONKURS „PROJEKT Z KLIMATEM”

sponsorowany

Sektor budowlany odpowiada za 35% całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz 40% zużycia energii na świecie. To jakie technologie wybieramy do budowy ma ogromny wpływ na środowisko.

KONKURS „PROJEKT Z KLIMATEM”
KONKURS „PROJEKT Z KLIMATEM”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żeby ograniczyć emisyjność budynków stosujemy nie tylko różnego rodzaju rozwiązania instalacyjne: pompy ciepła, kolektory słoneczne, wentylację z odzyskiem ciepła czy mini elektrownie wiatrowe ale również coraz większa wagę przykładamy do przyjaznych dla środowiska metod budowy. Choć w Polsce nadal dominują budownictwo murowane i żelbetowe, to  właśnie nowoczesne technologie drewniane są  postrzegane na całym świecie jako jedne z najbardziej ekologicznych.

Nowoczesne budownictwo związane jest wdrożeniem zmian, dzięki którym budynki w całym cyklu swojego istnienia – od etapu projektowania, przez budowę i użytkowanie, aż po rozbiórkę – będą stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa edukacja społeczeństwa i obserwowany od kliku lat wzrost świadomości ekologicznej Polaków. Zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że codzienne wybory i decyzje mają wpływ na otoczenie, w którym żyjemy, i na to, co pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. Dlatego tak ważnym elementem kształtowania proekologicznych trendów w budownictwie jest ich promowanie i edukowanie społeczeństwa na temat dobrych praktyk.

Znaleźć Championa. Taki właśnie cel postawiło sobie Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłaszając ogólnopolski konkurs Projekt z klimatem. Chcąc docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski Ministerstwo nagrodzi najlepszą zrealizowaną inwestycję, która sprzyja ochronie klimatu i została wykonana w technologii wykorzystującej drewno, jako element konstrukcyjny obiektu.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach. Pierwsza dotyczyła budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub osiedli takich domów, druga skupiała się na budynkach wielorodzinnych. W trzeciej kategorii nagrodzone zostaną projekty i wykonanie obiektów użyteczności publicznej.

Nadesłana dokumentacja podlegała ocenie pod kątem pozytywnego wpływu budynku na klimat – wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej danego obiektu i innych rozwiązań technicznych sprzyjających oszczędności zasobów. Kolejną ocenianą kwestią była jakość architektoniczna – estetyka, ergonomia, definicja przestrzeni i dopasowanie do otoczenia. Punktacji podlegała także zgodność z zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa ze szczególnym uwzględnieniem poprawności konstrukcji drewnianej. Dodatkowo oceniono również stopień i atrakcyjność przedstawienia wniosku konkursowego.

Mamy nadzieje, że konkurs przyczyni się do popularyzacji ekobudownictwa, w tym w szczególności budownictwa drewnianego w Polsce.

Już w krótce poznamy zwycięzców! Wyniki konkursu a także informację na temat nowoczesnych technologii bazujących na wykorzystaniu drewna w konstrukcji, znajdziesz na stronie internetowej kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.domzklimatem.gov.pl

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Dom z klimatem”.

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

.
.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
    Więcej o:

Skomentuj:

KONKURS „PROJEKT Z KLIMATEM”