Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Podatek od nieruchomości w 2023 - stawki znowu wzrosną

artykuł zewnętrzny

Stawka podatku od nieruchomości zależy od poszczególnych gmin, przy czym nie mają one w tej kwestii pełnej dowolności. Które miasta już zdecydowały się na podwyżki?

Podatek od nieruchomości w 2023 - stawki znowu wzrosną
Podatek od nieruchomości w 2023 - stawki znowu wzrosną
Rynekpierwotny.pl

Jak ustalana jest wysokość podatku od nieruchomości?

Sposób ustalania wysokości podatku od nieruchomości interesuje m.in. właścicieli nieruchomości (właścicieli firm, osoby fizyczne), bo to właśnie oni mają obowiązek opłacać tę daninę. Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że stawki są ustalane przez poszczególne samorządy. Jednocześnie ograniczeniem są maksymalne stawki wskazane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Inaczej mówiąc, stawki podatku od nieruchomości nigdy nie mogą być wyższe niż te, które zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów.

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 pochodzi z dnia 28 lipca 2022 r. Radni w wielu miastach zdążyli już zdecydować, ile zapłacą właściciele gruntów i nieruchomości.

O ile wzrosną stawki podatku od nieruchomości?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w przyszłym roku o ok. 12 proc. Przykładowo:

  • aktualna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) wynosi 1,03 zł – w 2023 r. kwota ta wzrośnie do 1,16 zł,
  • aktualna stawka podatku od budynków mieszkalnych (lub ich części) wynosi 0,89 zł (za 1 mkw. powierzchni użytkowej) – w przyszłym roku będzie to już 1 zł,
  • aktualna stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej to 25,74 zł (za 1 mkw. powierzchni użytkowej) – w 2023 r. maksymalna stawka to 28,78 zł.

O ile więcej zapłacą mieszkańcy poszczególnych miast? Dziś już wiadomo, że wysokość podatku np. dla właścicieli mieszkań w Lublinie wzrośnie o 0,17 zł za każdy 1 mkw. powierzchni użytkowej. Również radni inni największych miast w Polsce zdecydowali się na podwyżki. Przykładowo rada miasta Gdańska uznała, że zastosuje maksymalne stawki. Więcej zapłaci też każdy właściciel mieszkania w Krakowie – tu jednak podwyżki nie będą tak drastyczne, jak w Gdańsku, bo stawki podatku wzrosną o 10 proc.

Osoby zobowiązane do opłaty podatku od nieruchomości nie muszą samodzielnie go wyliczać. Z początkiem każdego roku samorządy wysyłają decyzje o wysokości podatku od nieruchomości do mieszkańców.

W jakim terminie należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Termin, w jakim należy zapłacić podatek od nieruchomości, zależy od kilku czynników. Przykładowo osoby fizyczne płacą go:

  • co kwartał (do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada) – gdy kwota podatku od nieruchomości jest wyższa niż 100 zł,
  • jednorazowo (do 15 marca) – gdy kwota jest niższa niż 100 zł.

Częściej podatek od nieruchomości muszą opłacać osoby prawne oraz osoby, które nie są osobami fizycznymi – obowiązuje je cykl miesięczny. Data dzienna jest jednak analogiczna – zawsze do 15. dnia miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń – termin płatności jest przesunięty do końca tego miesiąca.

    Więcej o:

Skomentuj:

Podatek od nieruchomości w 2023 - stawki znowu wzrosną