Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Program Czyste Powietrze – wszystko, co warto o nim wiedzieć

artykuł zewnętrzny

Pyły, spaliny, smog, dym oraz inne zanieczyszczenia sprawiają, że jakość powietrza w Polsce nie jest dobra. A złe powietrze prowadzi do poważnych chorób układu oddechowego i krążenia, które mogą skończyć się nawet śmiercią.

Program Czyste Powietrze – wszystko, co warto o nim wiedzieć
Program Czyste Powietrze – wszystko, co warto o nim wiedzieć
Dako

Dlatego tak ważne są programy służące poprawie jakości powietrza i czystości środowiska. Jednym z nich jest Czyste Powietrze. Sprawdź, czym charakteryzuje się ten program i kto może zostać jego beneficjentem.

Program Czyste Powietrze – zakres wsparcia rządowego

Program Czyste Powietrze pozwala na uzyskanie dotacji na działania zmierzające do pełnej modernizacji domów w różnych obszarach. Należą do nich przede wszystkim dofinansowanie na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ogrzewania, a także prac dociepleniowych. Ponadto w ramach tego programu można uzyskać środki na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, nowoczesnych urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła czy kotły. Ważnym i popularnym rodzajem dofinansowania są też środki na wymianę starych drzwi balkonowych i zewnętrznych, okien i bram garażowych na bardziej energooszczędne.

Wybierając produkty, zwróć uwagę na to, aby były one energooszczędne i spełniały wymagania programu Czyste Powietrze. Na przykład, w przypadku okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych możesz zdecydować się na wybrane produkty Dako (dako.eu). Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe wartości przenikania współczynnika ciepła U dla drzwi, okien i bram garażowych. Aktualne wytyczne w tym zakresie, jak również produkty, które je spełniają, znajdziesz na wspomnianej stronie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby skorzystać z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze, należy złożyć stosowany wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja musi obejmować swym działaniem konkretne województwo, w którym zlokalizowany jest dom jednorodzinny. Wniosek składa się w formie elektronicznej – poprzez podstronę dedykowaną beneficjentom programu Czyste Powietrze na stronie WFOŚiG albo poprzez serwis gov.pl. W pierwszym przypadku należy utworzyć indywidualne konto w Portalu Beneficjenta. Po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną inwestor musi wydrukować wniosek i przesłać go wraz z załącznikami i podpisem do stosownego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku wysłania wniosku przez portal gov.pl wnioskodawca potwierdza autentyczność wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Jakie dofinansowanie możesz otrzymać?

Kwota dofinansowania z programu Czyste Powietrze zależy od wyboru jednej z trzech opcji podstawowych dotacji albo jednej z dwóch opcji dofinansowania podwyższonego. W przypadku pierwszej opcji w podstawowej formie dofinansowania kwota ta wynosi do 30 000 zł. W poziomie podwyższonym pierwszej opcji – 37 000 zł, a w drugiej opcji – 15 000 zł. Ponadto w styczniu 2022 roku wprowadzono nową grupę dofinansowania dla osób z najniższymi dochodami. W tym przypadku można otrzymać do 69 000 zł dofinansowania.

    Więcej o:

Skomentuj:

Program Czyste Powietrze – wszystko, co warto o nim wiedzieć