Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Systemy suchej zabudowy do pomieszczeń o podwyższonym obciążeniu wodą

sponsorowany

Pomieszczenia wilgotne – jak np. łazienki, kuchnie, publiczne natryski czy pływalnie – to wyzwanie dla nowoczesnej suchej zabudowy. Są jednak na rynku systemy, które doskonale sobie z nimi poradzą.

Rigips
Rigips
Fot. Rigips

Zgodnie z prawem budowlanym obiekty budowlane muszą być przystosowane do użytkowania w taki sposób, aby wskutek działania wody, wilgoci oraz innych czynników fizycznych czy też biologicznych nie doprowadzić do powstania zagrożeń lub niedopuszczalnych utrudnień.

Rodzaje obciążeń wodą i wilgocią

W zależności od sposobu użytkowania pomieszczenia wyróżnia się następujące rodzaje obciążeń wodą i wilgocią:

  • niskie (w największej skali występuje w w.c.), ze średnią wilgotnością względną <70%, okresowo do 85% (<10h) i temperaturą <25˚C. Bezpośredni kontakt z wodą jest sporadyczny, a zjawisko kondensacji nie występuje;
  • umiarkowane (w największej skali występuje w łazienkach), ze średnią wilgotnością względną <70%, okresowo do 85% (<10h) i temperaturą < 30˚C. Kontakt z wodą i parą jest częsty, a zjawisko kondensacji występuje nieustannie, ale z możliwością wysuszenia pomieszczenia jeden raz na dzień (wentylacja);
  • wysokie (w największej skali występuje w pływalniach i publicznych natryskach), z wysoką wilgotnością względną <90% i temperaturą <35˚C. Bezpośredni kontakt z wodą i parą jest częsty, a zjawisko kondensacji występuje nieustannie, ale z możliwością wysuszenia pomieszczenia jeden raz na dzień (wentylacja). Podczas mycia pomieszczenie jest narażone na bezpośrednie działanie strumienia wody.
  • bardzo wysokie (w największej skali występuje w: dużych kuchniach i pralniach), z wysoką wilgotnością względną <90% i temperaturą <40˚C. Bezpośredni kontakt z wodą i parą jest częsty, a zjawisko kondensacji występuje nieustannie, ale z możliwością wysuszenia pomieszczenia jeden raz na dzień (wentylacja). Podczas mycia pomieszczenie jest narażone na bezpośrednie działanie wody pod ciśnieniem do 60 atmosfer.
  • skrajnie wysokie (sauny, silosy, niecki basenów), z bardzo wysoką wilgotnością względną < 95% i temperaturą <42˚C. Bezpośredni kontakt z wodą i parą jest ciągły, a zjawisko kondensacji występuje nieustannie. Podczas mycia pomieszczenie jest narażone na bezpośrednie działanie wody pod ciśnieniem do 60 atmosfer oraz gorącej pary.

Wytyczne te obowiązują także przy planowaniu i montowaniu konstrukcji suchej zabudowy na ścianach i sufitach w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (m.in. w szpitalach, placówkach opiekuńczych, szkołach, pływalniach, obiektach wellness, restauracjach, dużych kuchniach i obszarach przemysłowych o szczególnych lub podwyższonych wymaganiach).

Takiej oceny sposobu użytkowania pomieszczenia dokonuje projektant - i na kolejnych etapach prac ma ona decydujące znaczenie przy wyborze odpowiednich materiałów i konstrukcji.

System na każdą sytuację

W ofercie Rigips znajdziemy płyty i akcesoria dostosowane do każdego rodzaju obciążenia wilgocią. I tak do pomieszczeń o niskim i umiarkowanym obciążeniu przeznaczone są impregnowane płyty gipsowo-kartonowe Rigips; o umiarkowanym i wysokim obciążeniu - płyty gipsowe Glasroc X Ocean, obustronnie wzmocnione innowacyjną, udoskonaloną matą szklaną ; o wysokim i bardzo wysokim obciążeniu - płyty cementowo-włóknowe Rigips Aquaroc®.

Do płyt Rigips zostały precyzyjnie dobrane pozostałe elementy systemu - profile, masy, akcesoria i materiały wykończeniowe, dzięki czemu każde pomieszczenie, niezależnie od obciążenia wodą i wilgocią, może być kompleksowo wykonane w systemie suchej zabudowy Rigips. Odpowiednio dobrane komponenty tworzą systemy do stosowania na ścianach i sufitach w różnych pomieszczeniach. Do pomieszczeń, gdzie obciążenie wodą jest:

  • niskie – stosujemy systemy złożone z płyt Rigips PRO Hydro/Rigips PRO Fire+ Hydro/Rigips PRO AKU Hydro/Rigips PRO Duraline; rekomendowany profil to Rigips Ultrastil®; akcesoria: wkręty TN, Hartfix, taśma spoinowa Rigips i akcesoria montażowe; rekomendowane masy to Rigips Vario/ Premium Light/ Super;
  • umiarkowane – stosujemy systemy złożone z płyt Rigips PRO Hydro/Rigips PRO Fire+ Hydro/Rigips PRO Aku Hydro/RIGIPS PRO Duraline oraz hydroizolację podpłytkową; rekomendowany profil to Rigips Ultrastil® Hydroprofil C3; akcesoria: wkręty TN, Hartfix, taśma spoinowa Rigips, akcesoria montażowe Hydroprofil C3; rekomendowane masy to Rigips Vario/ Premium Light/ Super. Inne rozwiązanie do stosowania w takich pomieszczeniach to systemy złożone z płyt gipsowych obustronnie wzmocnionych matą z włókna szklanego Rigips Glasroc X Ocean; rekomendowany profil to Rigips Ultrastil® Hydroprofil C3; akcesoria: wkręty Aquaroc Interior, siatka spoinowa Mold-X Hydro, akcesoria montażowe Hydroprofil C3; rekomendowana masa to Promix Hydro;
  • wysokie - stosujemy systemy złożone z płyt gipsowych obustronnie wzmocnionych matą z włókna szklanego Glasroc X Ocean; rekomendowany profil to Rigips Ultrastil® Hydroprofil C4; akcesoria: wkręty Aquaroc Interior, siatka spoinowa Mold-X Hydro, akcesoria montażowe Hydroprofil C4; rekomendowana masa to Promix Hydro;
  • bardzo wysokie - stosujemy systemy złożone z płyt cementowo-włóknowych Aquaroc; rekomendowany profil to Rigips Ultrastil® Hydroprofil C4, C5, akcesoria: wkręty Aquaroc Interior, taśma spoinowa FibaTape Cement, akcesoria montażowe Hydroprofil C4, C5; rekomendowana masa to Promix Aquaroc Finish.

 

Skomentuj:

Systemy suchej zabudowy do pomieszczeń o podwyższonym obciążeniu wodą