adrichalim

  • Książka "Adrichalim. Architekci", pod red. Bogny Świątkowskiej, Bęc Zmiana, Warszawa 2016

    "Adrichalim. Architekci": pionierzy, budowniczowie, wizjonerzy. [KSIĄŻKA]

    "Adrichalim" to książka przybliżająca osiągnięcia architektów, którzy wyjechali z Polski w XX wieku i projektowali na terenie Izraela i Palestyny. Leksykon opatrzony jest szkicami wykonanymi przez młodych polskich architektów, to oni również opisują prace i życiorysy żydowskich twórców. To pierwsza publikacja przedstawiająca ten temat polskim czytelnikom.