afrikanarium

  • Afrikanarium we wrocławskim zoo

    Wybrali projekt afrikarium we wrocławskim zoo

    W wielkim czarnym prostopadłościanie zostanie umieszczone wrocławskie Oceanarium-Afrikarium "Życiodajne Wody Afryki". W piątek jury ogłosiło wyniki konkursu architektonicznego