frankfurt nad menem

  • JSK Architekten

    Z tajnych archiwów JSK

     Wiemy już, że na czele konsorcjum powołanego do zaprojektowania Stadionu Narodowego w Warszawie będzie stało niemieckie biuro JSK Architekten. Ta sama spółka zajmie się również opracowaniem projektu wrocławskiego stadionu na EURO2012. W trosce o jakość przestrzeni, która nas otacza i spokojny sen tysięcy zaangażowanych w sprawę rodaków pokusiliśmy się o małą lustrację dokonań firmy.

  • Pieniądz kręci światem...

    Najprostsze rozwiązania zawsze najtrudniej przychodzą do głowy. Jeśli mieliby Państwo zaprojektować siedzibę banku, jaki przybrałaby ona kształt? Prostopadłościanu? Walca? A czemu by nie zbudować banku o kształcie monety!?