historia architektury

  • Pałac w Piotrkowicach

    Niszczejąca perła architektury barokowej. Historia pałacu w Piotrkowicach

    Pałac w Piotrkowicach na Dolnym Śląsku jest w złym stanie technicznym. Ekspertyza budowlana z 2015 r. wskazuje na możliwość katastrofy budowlanej. Właściciel prowadzi prace projektowe w celu uzyskania pozwoleń konserwatorskich, które umożliwią uratowanie budynku.

  • Wieża stadionu olimpijskiego w Montrealu - Roger Taillibert (1987)

    Imponujące konstrukcje, ekspresyjne bryły. Architektura (neo)futuryzmu

    Każdy pojawiający się styl wnosił ze sobą coś nowego do historii architektury. Nawet klasycyzm czy dziewiętnastowieczne style historyczne odwołujące się do przeszłości operowały tak naprawdę innym, bardziej rozwiniętym językiem projektowym, prowadząc architekturę na nowe tory. A gdybyśmy już dziś chcieli rozpocząć projektowanie zgodne z duchem przyszłych czasów? Takie zadanie postawili przed sobą futuryści.