horizone

  • Projekt nowego Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie

    [KRAKÓW] Ratusz Marszałkowski z międzynarodowym certyfikatem BREEAM Excellent

    Projekt Ratusza Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie jest pierwszym polskim obiektem publicznym, który uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM Excellent przyznawany najbardziej proekologicznym budynkom z całego świata. Ale krakowski urząd to także ciekawa architektura tworząca nowy fragment miasta i pamiętająca zarówno o potrzebach pracowników, jak również mieszkańców.