k3 architekci

  • I Nagroda 80.000 Euro - praca nr 117- numer identyfikacyjny 84171358 - Studio Architektoniczne 'Kwadrat' z Gdyni, Polska.

    Muzeum II Wojny Światowej - protest w sprawie wyników

    Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej oddaliło protest dotyczący wyników konkursu architektonicznego na siedzibę muzeum. Krakowska pracownia projektowa K3 Architekci, która złożyła protest, zapowiada złożenie zażalenia, dołączy do niej warszawska pracownia Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci.