kazimierz dolny

  • Muzeum Rzeki Wisły w Kazimierzu Dolnym

    Muzeum Rzeki Wisły w Kazimierzu Dolnym

    Michał Pieczka w ramach swojej pracy dyplomowej przygotował projekt Muzeum Rzeki Wisły w Kazimierzu Dolnym.

  • Projekt: Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates

    Dom Stefana Kuryłowicza

    W Kazimierzu Dolnym od lat konsekwentnie (z niechlubnymi tylko wyjątkami) chroni się miejscową tradycję budowlaną, starając się zachować wypracowaną przez wieki jedność stylu. Dlatego pojawienie się współczesnego domu o wyrazistej architekturze musiało zwrócić uwagę i wywołać dyskusję.