kontenerart

  • KontenerArt w Poznaniu 6-21.10, architektura kontenerowa, architektura, kontenery

    Kontener Art: architektura tymczasowa dla sztuki

    W Poznaniu trwa II edycja KontenerArt - pilotażowego projektu mobilnego centrum sztuki niezależnej, wykorzystując walory architektury tymczasowej dla rewaloryzacji przestrzeni miejskiej. Zaniedbany teren Chwaliszewa, stanowi miejsce prezentacji rozmaitych akcji artystycznych.