macedonia architektura

  • Skopje 2014 - nowe "zabytki" Skopje - budynek Poczty Macedońskiej

    Brutalizm zmieniony w grecką świątynię - Architektura w obliczu rewolucji

    Architektura zawsze była związana z panującą w danym czasie sytuacją polityczną, a władcy chętnie sięgali po nią, jako po doskonałe narzędzie propagandy. W Macedonii lokalne władze zdecydowały o realizacji gigantycznego projektu przebudowy stolicy, który niektórzy porównują do tworzenia gigantycznego kiczowatego Disneylandu. Architektura Skopje stała się też wielkim teatrem Kolorowej Rewolucji.