michał majewski

  • wasze projekty, polska architektura, dom, powodz, majewski

    WASZE PROJEKTY: Dom dla powodzian

    Tegoroczne powodzie w Polsce pozbawiły wiele rodzin dachów nad głową. Dziś w cyklu Wasze projekty prezentujemy projekt podejmujący problem pomocy poszkodowanym - Dom dla Powodzian przesłał nam absolwent Politechniki Gdańskiej Michał Majewski. Ty także możesz zaprezentować tu swoje projekty!