nps tchoban voss

  • rosja, petersburg, konkurs

    Nowy wizerunek Petersburga?

    W zeszłym tygodniu rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Nabrzeża Europa w Sankt Petersburgu. W konkursie wzięły udział znane pracownie architektoniczne, m.in. Mario Botta, Jose Rafael Moneo, David Chipperfield. Zobacz zwycięską pracę.