plac szczepański

  • 9584966 https bi

    Pawilon Miłosza w Krakowie: HIT czy KIT?

    Na słynnym z kontrowersyjnej rewitalizacji Placu Szczepańskim, pojawił się futurystyczny pawilon wystawienniczy. Czy najeżony multimediami obiekt ma szansę poprawić wizerunek tego miejsca?