price harrison

  • Rowland Residence

    Rezydencje Harrisona czy Ville Le Corbusiera?

    Agarwal, McMackin, Rodgers i Rowland. To nie nazwiska architektów, tylko nazwy rezydencji zaprojektowanych przez Price'a Harrison'a, nawiązujące formą i koncepcją do modernistycznych willi z pierwszej połowy XX wieku, których autorem był nie kto inny jak Charles - Edouard Jeanneret - Gris, powszechnie znany jako Le Corbusier.