projekt pbpa

  • Spichlerz Bliźniaczy w Kazimierzu Dolnym

    Mieszkania w starym spichlerzu [KAZIMIERZ DOLNY]

    Spichlerz Bliźniaczy z to jeden z najstarszych obiektów Kazimierza Dolnego. Pierwsze wzmianki o budynku pochodzą z 1543 roku co pozwala też budynkowi nadać miano jednego z najstarszych zachowanych do dziś polskich spichlerzy.