prokuratura

  • Wilno, litwa, prokuratura

    Prokuratura Generalna w Wilnie

    Czy architektura może wpływać na wizerunek instytucji państwowych? Zobacz budynek zaprojektowany przez litewskiego architekta i malarza Kiejstuta Lupeikisa.