rem koolhaasa

  • prada transformer, oma, rem koolhaas, pawilon, seul

    Antyblob Rema Koolhaasa

    Zamiast obłych kształtów, proste geometryczne rozwiązania. Zamiast statycznej bryły przenośny pawilon, który może być obracany na każdy z boków. Prada Transformer z pracowni OMA niczym prawdziwy Transformers ma zmieniać wygląd i zastosowanie.