sigr sc

  • wasze projekty, polska architektura, dom, sigr

    WASZE PROJEKTY: dom-eko

    Ekologia to coraz częściej jedno z kryteriów branych pod uwagę podczas budowy domu. Co zrobić, aby nasz budynek nie tylko był przyjazny dla środowiska ale jeszcze ergonomiczny w użyciu? Dwójka architektów Marcin Grzyb i Włodzimierz Sidorczuk z pracowni SIGR sc przedstawia projekt ekologicznego domu jednorodzinnego.