stefan bryła

  • poznań, katowice, modernizm, wieżowce, warszawa, polska

    Stefan Bryła - wspomnienie konstruktora Prudentialu

    W czwartek minęła rocznica śmierci wybitnego polskiego konstruktora, inżyniera konstrukcji  Prudentialu, który przed wojną stanowił drugi co do wysokości w Europie, a pierwszy w Polsce tak wysoki budynek.