targowiska

  • Nowy Zielony Rynek w Tomaszowe Lubelskim

    Nowe oblicze Zielonego Rynku w Tomaszowie Lubelskim

    Zielony Rynek to popularne od lat targowisko, położone w samym centrum Tomaszowa Lubelskiego. Miejski plac handlowy zachowa swoją funkcję po przebudowie, ale stanie się bardziej uporządkowany i nowoczesny.