temida

  • Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku.

    TROPICIELE MAKABRYŁ: Nowy sąd w Rybniku

    Kiedy Wrocław przygotowuje się do rozbiórki słynnego Domu Handlowego "Solpol I" (1992), Rybnik za wszelką cenę stara się zawrócić Wisłę kijem i dumnie prezentuje późne dziecko postmodernizmu. Oto jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji wymiaru sprawiedliwości - gmach ośrodka zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku.