uniwersytet gdański

  • Biblioteki i centrum audytoryjno-informacyjne Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii

    Nowe gmachy akademickie w Trójmieście

    Żacy z Trójmiasta mogą już studiować w nowych budynkach. Inwestycje przeprowadziły dwie uczelnie: Uniwersytet Gdański oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.