wersja angielska

  • 101 Landmarks of Polish Contemporary Architecture/"101 najciekawszych polskich budynków dekady", wybór i oprac. Agnieszka Rumińska

    101 Landmarks of Polish Contemporary Architecture

    Popularny album o polskiej architekturze zatytułowany "101 najciekawszych polskich budynków dekady" doczekał się wydania w wersji angielskiej. Teraz możemy chwalić się naszymi budynkami także za granicą!