wieżowcem wieżowiec

  • nouvel, doha

    Jean Nouvel i ornament

    Jean Nouvel jest architektem, który działając prostymi formami nie boi się ornamentu.