wodoszczelny beton

  • W szczelnym betonie uziarnienie żwiru i piasku jest tak dobrane, by nie było pomiędzy nimi wolnych miejsc

    Beton wodoszczelny

    Termin beton wodoszczelny oznacza, że woda nie przecieka przez niego swobodnie, ale także jest bardzo odporny na przenikanie pary wodnej.