wojewódzki rejestr zabytków

  • Hotel Cracovia

    Hotel Cracovia wpisany do rejestru zabytków. Budynek poróżnił krakowian

    Podjęto decyzję o wpisaniu Hotelu Cracovia do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator Jan Janczykowski objął ochroną: elewację, podjazd przed wejściem głównym do budynku oraz foyer kina Kijów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, w ciągu dwóch tygodni strony będą mogły zgłaszać do niej uwagi.